LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 17
Jakie pH powinno mieć mydło stosowane do mycia skóry wokół stomii?

A.
B.
C.
D.