LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 17
W pomieszczeniu, w którym wykonuje się toaletę ciała leżącemu niesamodzielnemu pacjentowi, należy zapewnić temperaturę

A.
B.
C.
D.