LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 22
Przeciwwskazaniem do stosowania zimnych okładów jest

A.
B.
C.
D.