LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 14
Bieliznę pościelową zabrudzoną fekaliami, bezpośrednio po zdjęciu z łóżka, należy umieścić w worku foliowym koloru

A.
B.
C.
D.