LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 19
Szpitalną bieliznę osobistą skażoną wymiocinami, bezpośrednio po zdjęciu z pacjenta należy

A.
B.
C.
D.