LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 34
Narzędzia, które będą użyte do kontaktu z uszkodzoną tkanką lub będą naruszać ciągłość powłok ciała

A.
B.
C.
D.