LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 12
Do mycia zabrudzonych narzędzi chirurgicznych należy nałożyć rękawice

A.
B.
C.
D.