LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 34
Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych - ostrych (np. igieł do iniekcji) przeznaczone są pojemniki odporne na przekłucie. Pojemnik taki napełnia się maksymalnie do

A.
B.
C.
D.