LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 6
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Karcie Praw Pacjenta, opiekun medyczny powinien zapewnić pacjentowi

A.
B.
C.
D.