LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 24
W jakiej pozycji należy ułożyć chorego nieprzytomnego?

A.
B.
C.
D.