LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 9
Jakie obuwie należy zalecić osobie z płaskostopiem?

A.
B.
C.
D.