LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 13
Mycie głowy zapewnia pacjentowi czystość skóry i włosów, a poza tym, w odniesieniu do pacjenta służy

A.
B.
C.
D.