LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 8
W celu zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa nowoprzyjętemu pacjentowi, opiekun powinien

A.
B.
C.
D.