LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 31
Jakie napięcie wskaże woltomierz podłączony do modułu fotowoltaicznego połączonego jak na rysunku?
A.
B.
C.
D.