LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 17
Stosowanie tych samych reguł rachunkowości w różnych okresach obrachunkowych wynika z zastosowania zasady

A.
B.
C.
D.