LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 26
Zysk na działalności operacyjnej jednostki gospodarczej wynosi 80 000 zł, przychody finansowe 16 000 zł, straty nadzwyczajne 8000 zł, podatek dochodowy 16 720 zł. Ile wynosi zysk brutto?

A.
B.
C.
D.