LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 18
Która z funkcji zarządzania jest realizowana, w przypadku wprowadzenia przez kierownika premii uznaniowej dla podległych mu pracowników?

A.
B.
C.
D.