LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 48
Dział ekonomii, w której badania koncentrują się nad studiami współzależności między takimi wielkościami jak: dochód narodowy, inflacja, bezrobocie, to

A.
B.
C.
D.