LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 4
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe powinny być przechowywane w siedzibie jednostki

A.
B.
C.
D.