LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 29
Zakład tapicerski wyprodukował 140 sztuk foteli biurowych przerobionych w 100% oraz 30 sztuk przerobionych w 30%. Poniesione do tej pory koszty wynoszą 14 900 zł. Umowna wielkość produkcji dla celów kalkulacji wyniesie

A.
B.
C.
D.