LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 48
Wykres przedstawia popyt i podaż na dane dobro. Cena dobra na rynku wynosząca 8 zł wskazuje na
A.
B.
C.
D.