LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 19
Koszty, które można zmierzyć i odnieść wprost na podstawie dokumentów źródłowych na określony produkt, nazywa się

A.
B.
C.
D.