LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 31
Zatrudnianie kobiety ciężarnej w porze nocnej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest

A.
B.
C.
D.