LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 38
Jednostkowy koszt wytworzenia czajnika wynosi 60 zł, jednostkowy koszt zarządu 12 zł, a jednostkowy koszt sprzedaży 3 zł. Zysk wynosi 25% ceny sprzedaży netto. Stawka VAT 22%. Cena sprzedaży netto czajnika wynosi

A.
B.
C.
D.