LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 7
W grudniu 2008 r. opłacono prenumeratę czasopism na 2009 r. w kwocie 3600 zł. Z tego tytułu saldo konta "Rozliczenie międzyokresowe kosztów" na koniec maja 2009 r. wynosi

A.
B.
C.
D.