LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 21
Nieumorzona część wartości początkowej komputera przekazanego szkole w formie darowizny jest dla przedsiębiorstwa

A.
B.
C.
D.