LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 33
Wycena rozchodu materiałów według metody FIFO ("pierwsze przyszło-pierwsze wyszło") w warunkach inflacji

A.
B.
C.
D.