LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 34
Na podstawie zapisów na koncie "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów" marża
A.
B.
C.
D.