LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 12
Poprawa błędów księgowych z wykorzystaniem zapisów ujemnych to

A.
B.
C.
D.