LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 3
Przy zastosowaniu stopy amortyzacyjnej wynoszącej 20%, metodą liniową środek trwały będzie amortyzowany przez

A.
B.
C.
D.