LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 47
Archiwizowanie dokumentów księgowych polega na

A.
B.
C.
D.