LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 26
W tartaku wyprodukowano 4 000 mb desek "A" i 2 000 mb desek "B". Ustalone współczynniki kalkulacyjne na podstawie grubości desek wynoszą 1:3. Koszty produkcji przedstawiały się następująco:
- materiały bezpośrednie 35 000,00 zł
- płace bezpośrednie 10 000,00 zł
- koszty wydziałowe 5 000,00 zł
Jednostkowy rzeczywisty koszt wytworzenia desek "A" i "B" wynosi

A.
B.
C.
D.