LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 43
Przedstawiony dowód księgowy to
A.
B.
C.
D.