LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU36 + AU65 - CZERWIEC 2009

Pytanie nr 36
Do czyszczenia obudowy komputera zabrania się stosowania cieczy, gdy urządzenie jest pod napięciem, ponieważ naraża to pracownika na

A.
B.
C.
D.