LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
W co należy ubrać 6-miesięczne dziecko, które będzie werandowane w słoneczny dzień, przy temperaturze powietrza ok. 5°C?

A.
B.
C.
D.