LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 28
Którą czynność potrafi wykonać prawidłowo rozwijające się 6-miesięczne niemowlę?

A.
B.
C.
D.