LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 32
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10.07.2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, w pomieszczeniach żłobka przeznaczonych dla dzieci należy zapewnić minimalną temperaturę powietrza w wysokości

A.
B.
C.
D.