LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 36
Opiekunka 2-letniego dziecka, chorego na zapalenie krtani, powinna

A.
B.
C.
D.