LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - CZERWIEC 2015

Pytanie nr 12
W którym miesiącu życia, prawidłowo rozwijające się dziecko opanowuje umiejętność samodzielnego siadania bez pomocy i bez podparcia?

A.
B.
C.
D.