LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 34
Wskaż chorobę matki, która bezwzględnie wyklucza karmienie naturalne.

A.
B.
C.
D.