LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 26
Zdrowemu niemowlęciu w drugim półroczu życia nie rozszerzono diety o potrawy zawierające warzywa, mięso oraz żółtko jaja kurzego. Może to prowadzić do wystąpienia u dziecka

A.
B.
C.
D.