LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 16
Najbardziej prawdopodobną przyczyną pocierania rączkami oczu, pociągania się za uszy czy drapania się po twarzy u zdrowego niemowlęcia, jest

A.
B.
C.
D.