LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 28
Które emocje pojawiają się najpóźniej w rozwoju dziecka?

A.
B.
C.
D.