LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2015

Pytanie nr 37
Opiekunka, która przydzieliła każdemu dziecku w grupie inne zadanie do wykonania, wybrała formę pracy

A.
B.
C.
D.