LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 2
W którym miesiącu życia prawidłowo rozwijające się niemowlę zaczyna używać wyrazów dźwiękonaśladowczych?

A.
B.
C.
D.