LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 19
Podczas zabawy 2-letniego dziecka w kąciku kuchennym kształtowana jest u niego umiejętność

A.
B.
C.
D.