LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS11 - STYCZEŃ 2016

Pytanie nr 13
Którą metodę pracy wychowawczej powinna stosować opiekunka dziecięca, aby zapobiegać zmęczeniu i znużeniu dzieci?

A.
B.
C.
D.