LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 21
Jaka jest fizjologiczna przyczyna braku stabilności chodu u osoby w wieku podeszłym?

A.
B.
C.
D.