LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 22
U podopiecznego występuje uporczywy lęk przed określonymi sytuacjami, zjawiskami istniejącymi w rzeczywistości, drżenie rąk, przyśpieszone bicie serca, potliwość, duszność, nudności. Objawy te utrudniają podopiecznemu funkcjonowanie w społeczeństwie i są charakterystyczne dla

A.
B.
C.
D.