LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 19
Wskaż na podstawie danych zawartych w tabeli obszary, w których podopieczny najbardziej potrzebuje pomocy.
A.
B.
C.
D.